Prosjekt

2 leiligheter blir 1

i Arkitektur
Torshov-kvartalene har opprinnelig små og halvstore leiligheter, store leiligheter finnes også, men de er bygd nylig. Loft og kjellere bygges ut for å få plass til familier. Her har vi en mindre leilighet i 2. etasje som utvides til 3. etasje. En mindre vanlig kombinasjon, men resultatet blir en fleksibel leilighet med mange soverom og gode lysforhold. Trappens plassering kan også nå loftet. En dag får kanskje leiligheten en tak-terrasse og stue her oppe.
Oppriss Trapp Mål
Alt C Pl2
Alt C Pl3