Rådgivning og prosjektledelse innen by og tettstedsutvikling

.

Eiendomsutvikling

Kreativ konseptutvikling for bygg, plasser og steder. Kartlegging og analyse av lokalt potensiale av stemmes mot kommunale og statlige retningslinjer for beste løsning.

Planlegging og planprosesser

Planfaglig utredning og konsekvensvurdering for endring og utvikling av eiendom i byen. Vi tilbyr et lokalt forankret rammeverk for realisering av dine urbane prosjekter.

Kvalitetsledelse i prosjekt

Kvalitetssikring i plansaker der alle faggrupper følges opp. Fagteknisk innhold, konsept og argumentasjonoppbygging utvikles med tilhørende illustrasjoner og dokumentasjon, og kvalitetsikres etter et oversiktlig system.

Sosial Bærekraft i by- og bomiljø

Vi inviterer til samarbeid om kvaliteter i lokalt byliv. Bred innsikt i urbane sosiale utfordringer, lokalt økonomisk forretnings-grunnlag og steds-typiske miljøspørsmål, styrker våre prosjekter. Samarbeid med byens mange aktører lar oss løse plansaker raskere og mer målrettet. Interessentstyring, prosessdesign og ledelse.

Urba arbeider etter metoden Art of Hosting - en systemisk tilnærming til lederskap der personlig praksis, dialog, tilrettelegging og samskaping lar oss løse komplekse utfordringer i fellesskap.

Jaby Final Board 3 A3