+47 97 12 15 14
anne@urbanagent.no

Dette skjer hos Urba

Urba satser på nye fronter: med gode samarbeidspartnere har vi utviklet X-gen: X-gen samler og spisser vår kompetanse på prosessledelse for byutvikling. Utfordrende oppgavene skal løses i dette tverrfaglige teamet. VI gleder oss! Det er i møter mellom mennesker vi finner nyskapende og kreative løsninger på komplekse urbane oppgaver. Vi skreddersyr derfor prosesser som sikrer samarbeid og medvirkning for sosial og økonomisk bærekraft i ditt prosjekt. X-gen samler og spisser vår kompetanse på prosessledelse for byutvikling. Utfordrende oppgavene skal løses i dette tverrfaglige teamet. Vi gleder oss!

Arkitektur

Design

URBA elsker byens kompleksitet; dette er vår kilde til kreativitet og god design. Vi ser at design for en urban livsstil gir kvalitet i nye og gamle bymiljø. Vi finner de beste løsningene gjennom medvirkning og deltagelse - vi rydder vei i kaos og leverer ferdig produkt som avtalt. URBA har ideene. I tillegg har vi vilje og evne til å gjennomføre. Grundig analyse og solide konsepter sikrer de beste forutsetninger for at du skal lykkes med ditt prosjekt.

Kunnskap og nettverk

URBA formidler kunnskap til et variert publikum, derfor er vår produksjon også variert. Vi er arkitekter som skaper innhold; i ditt byggeprosjekt, i din plan, i utstillinger, illustrasjoner, workshops, radioprogram, piloter, digitale fortellinger og fag-rapporter. Det vi har på hjertet formidles klart og enkelt, så alle er med. Vi bygger vår kunnskap på lang erfaring, solid prosjektledelse og et tverrfaglig nettverk av fagfolk og organisasjoner.

Byggesak

URBA er god på prosess for å skape trygghet i byggesaker. Vi oppnår resultater med fokus på framdrift og prosjektering av høy kvalitet. Vi kan mye om å bygge, og vi vet hva som skal til for å komme igang. Vi leverer som avtalt uansett sakens kompleksitet og størrelse ; et hull i en bærevegg eller noen tusen kvadrat med komplekse bygg. Nøyaktighet, pådriv og kvalitet i byggesaken får du uansett.

Byutvikling

Endring

URBA engasjere seg lokalt og sentralt; fra endringer i nabolaget til planleggingen av Oslos knutepunkt-områder. Lokalt blir vi kjent med hverdagen til de som bor og lever i byen; vi kan forske på by-livets kvaliteter og utfordringer. Vi tar med oss kunnskap om samarbeid i prosess, kvaliteter i bomiljø og sosiale utfordringer og bringer dette inn i arbeidet med de store by-planene.

Prosess

URBA er god på dialog. Et godt konsept lar deg nå fram med ditt budskap; du blir forstått, akseptert og oppnår resultater. Medvirkning i byutvikling lar deg møte dem det angår. Vi gjør dette for å redusere risikoen for konflikt i den offentlige plan-prosessen. God dialog gir smartere løsninger og raskere resultater.

Planlegging

Vi planlegger byutvikling i Oslos Knutepunktområder. I tillegg driver vi med: - Konseptutvikling i tidligfase - Reguleringsplaner og Konsekvensutredninger - Medvirkningsprosesser - Stedsanalyser - Spørreundersøkelser og kartlegging - Kvalitetssikring i plansaker

Urban agent

Ledelse

Meningsfull endring og transformasjon oppstår gjennom deltagelse i prosess. URBA leder deltagerne gjennom prosessen fra ide til fysisk virkelighet. Denne ferden gir mening når vi vet hvorfor vi søker endring og er enige om målene vi vil nå.

Dialog

God dialog gir god prosess. Ledelse gjennom god dialog er en kunst vi lærer gjennom stadig øvelse. Hver situasjon krever sine egne løsninger. URBA jobber med enkle velprøvde metoder for å oppnå rask læring i fellesskap.

Dokumentasjon

URBA kan dokumentere alt, fra start til slutt i prosjektet. Vi illustrere hvor vi kommer fra, hvor vi er, og hvor vi skal i prosessen. Dette gir oss grunnlag for å evaluere arbeidet vi gjør, dele kunnskap om det vi har lært og nå målene vi har satt oss.