Dette skjer hos Urba

januar 2020: Torshaug Pilot 70+ har inspirert oss til å jobbe mer målrettet for aldersvennlig byutvikling på tvers av generasjoner i vår nærmiljø. Vi er derfor i gang med nytt prosjekt på Torshov! I et stort hus med hage inviterer vi alle interesserte til aktiviteter ute og inne. Akkurat nå vil vi møte deg som trenger rom for å realisere en god idé. Kan din aktivitet og ditt arbeid være med å styrke sosiale sammenhengskraften i vårt nærmiljø? Vi kan gi deg plass i vårt hus, hvis du gir rom for nabolaget i ditt prosjekt! Vi er i tidlig tidlig-fase og alle med forslag til aktivitet og fokus på sosial bærekraft bør ta kontakt nå!

2020: Plansaken for utvikling av Torshaug er sendt til Plan og bygningsetaten med anmodning om oppstart. Du kan følge saken på kommunens sider for saksinnsyn. Saksnummeret er 202001384. Nå kommer det først inn uttalelser fra alle hold, så vil Plan og bygningsetaten dele sitt syn på saken. Hvis anmodning om oppstart blir godkjent, er vi i gang. Dette har vi gledet oss til lenge!

13th september 2019: joining the team in Amsterdam for the comeback day for 2019 Societal Transitions Masterclass, Looking forward to meet Urgenda director and founder Dr Marjan Minnesma.

The annual Societal Transitions Masterclass – now in its fourth year – was co-created by DRIFT (Dutch Research Institute for Transitions) and the Impact Hub network. By providing pragmatic tools and the latest insights from transition management and impact entrepreneurship, this masterclass helps entrepreneurs, policymakers and researchers lead the transition to a better world. I’m very proved to be part of this team, and grateful for new knowledge that strengthen my practice.

Arkitektur

Design

URBA elsker byens kompleksitet; dette er vår kilde til kreativitet og god design. Vi ser at design for en urban livsstil gir kvalitet i nye og gamle bymiljø. Vi finner de beste løsningene gjennom medvirkning og deltagelse - vi rydder vei i kaos og leverer ferdig produkt som avtalt. URBA har ideene. I tillegg har vi vilje og evne til å gjennomføre. Grundig analyse og solide konsepter sikrer de beste forutsetninger for at du skal lykkes med ditt prosjekt.

Kunnskap og nettverk

URBA formidler kunnskap til et variert publikum, derfor er vår produksjon også variert. Vi er arkitekter som skaper innhold; i ditt byggeprosjekt, i din plan, i utstillinger, illustrasjoner, workshops, radioprogram, piloter, digitale fortellinger og fag-rapporter. Det vi har på hjertet formidles klart og enkelt, så alle er med. Vi bygger vår kunnskap på lang erfaring, solid prosjektledelse og et tverrfaglig nettverk av fagfolk og organisasjoner.

Byggesak

URBA er god på prosess for å skape trygghet i byggesaker. Vi oppnår resultater med fokus på framdrift og prosjektering av høy kvalitet. Vi kan mye om å bygge, og vi vet hva som skal til for å komme igang. Vi leverer som avtalt uansett sakens kompleksitet og størrelse ; et hull i en bærevegg eller noen tusen kvadrat med komplekse bygg. Nøyaktighet, pådriv og kvalitet i byggesaken får du uansett.

Byutvikling

Endring

URBA engasjere seg lokalt og sentralt; fra endringer i nabolaget til planleggingen av Oslos knutepunkt-områder. Lokalt blir vi kjent med hverdagen til de som bor og lever i byen; vi kan forske på by-livets kvaliteter og utfordringer. Vi tar med oss kunnskap om samarbeid i prosess, kvaliteter i bomiljø og sosiale utfordringer og bringer dette inn i arbeidet med de store by-planene.

Prosess

URBA er god på dialog. Et godt konsept lar deg nå fram med ditt budskap; du blir forstått, akseptert og oppnår resultater. Medvirkning i byutvikling lar deg møte dem det angår. Vi gjør dette for å redusere risikoen for konflikt i den offentlige plan-prosessen. God dialog gir smartere løsninger og raskere resultater.

Planlegging

Vi planlegger byutvikling i Oslos Knutepunktområder. I tillegg driver vi med: - Konseptutvikling i tidligfase - Reguleringsplaner og Konsekvensutredninger - Medvirkningsprosesser - Stedsanalyser - Spørreundersøkelser og kartlegging - Kvalitetssikring i plansaker

Urban agent

Ledelse

Meningsfull endring og transformasjon oppstår gjennom deltagelse i prosess. URBA leder deltagerne gjennom prosessen fra ide til fysisk virkelighet. Denne ferden gir mening når vi vet hvorfor vi søker endring og er enige om målene vi vil nå.

Dialog

God dialog gir god prosess. Ledelse gjennom god dialog er en kunst vi lærer gjennom stadig øvelse. Hver situasjon krever sine egne løsninger. URBA jobber med enkle velprøvde metoder for å oppnå rask læring i fellesskap.

Dokumentasjon

URBA kan dokumentere alt, fra start til slutt i prosjektet. Vi illustrere hvor vi kommer fra, hvor vi er, og hvor vi skal i prosessen. Dette gir oss grunnlag for å evaluere arbeidet vi gjør, dele kunnskap om det vi har lært og nå målene vi har satt oss.