Prosjekt

Aktivitetshus i Torshovdalen

i Arkitektur Byutvikling
Det ligger et aktivitetshus nederst i Torshovdalen. Her er det et bredt tilbud for alle i bydelen, arrangert av folk i bydelen og ledet av Sagene Bydel. Nå ønsker vi å utvikle bygget slik at det bedre kan huse de funksjonen folk vil drive med her. Mat og samvær rundt matlaging er viktig for de fleste aktivitetene. Vi har derfor undersøkt om bygget kan åpnes opp og gjøres mer tilgjengelig for alle de som vil komme hit.
Fotomontasje 151018 9
Fotomontasje 151018 7
Fotomontasje 151018 5