Prosjekt

Bolig Kjelsås

i Arkitektur
Noen ganger har vi ikke plass til alle tingene vår, andre ganger finner vi fine løsninger som bringer tingene våre fram i nytt lys. Her gir løsningen for nytt kjøkken plass for alle bøkene og utsyn til landskapet rundt. Mer for pengene rett og slett.
141110 Md2 Drawings Binder 3