Prosjekt

Bolig Langhus

i Arkitektur
På Langhus finnes det enda noen ledige tomter du kan bygge enebolig på. Når Follobanen åpner er dette et sentralt boligområde! De tomtene som enda er ledige er gjerne de som ble betraktet som minst attraktive. De er bratte, støyutsatte og av minimumstørrelse. Med god hjelp kan man likevel få et bra hus på en tomt som dette.
E6 Fossveien 27 A Plan 1 1
E3 Fossveien 27 A Fasade Vest 1
E1 Fossveien 27 A Fasade Nord 1