Prosjekt

Bolig Sponstuveien

i Arkitektur Urban agent
Dette er boligen som rommer alt! Et hus fra 50-tallet ble utvidet til dobbel størrelse, energiforbruket er redusert til 1/5 . Gamle boliger kan bli moderne, komfortable og økonomisk gunstige prosjekter. Hvis du starter med å tenke bærekraft fra første dag, og skaffer deg gode rådgivere. Dette huset gav utgangspunktet for OBAN fortellingene som sier hvordan man kommer i gang med energitiltak for egen bolig.
30101610