Prosjekt

Byutvikling Plan Sandnes

i Byutvikling
Den nye videregående skolen ligger helt inntil sentrum. Mot vest er det planlagt boliger. Mot nord foreslår utbygger et nytt kjøpesenter og hotell. Bassenget mellom skolen og boligene er en forlengelse av den grønne korridoren som strekker seg over tomta og ut i fjorden. Sandnes sentrum har sett store forandringer de siste årene. Mange prosjekter er bygd med boliger næring og handel. Dette er en av de siste sentrale tomtene som bygges ut. Planen tar spesielt godt hensyn til barn og unges interesser i planprosessen.
Sandnes Plan