Prosjekt

Byutvikling Plan Smedgata

i Byutvikling
Smedgata 25 skal bevares. Verkstedet skal innredes som boliger og gårdsrommet blir opparbeidet med møbler og planter. Mot øst kommer det et nytt boligbygg. Prosjektet får ikke bil-parkering. Det tilrettelegges isteden for bruk, oppbevaring og stell av sykkel.
Smedgata 25