Prosjekt

Knutepunkt Reguleringsplan Skøyen

i Byutvikling
Sør for Skøyen stasjon ligger det tre eiendommer på tilsammen 19 mål. De utgjør bebyggelsen inn mot knutepunktet Skøyen stasjon og har en sentral rolle i utviklingen av den nye Områdeplanen for denne bydelen. Potensialet i disse eiendommene skal realiseres og gi gode løsninger for Skøyen i dag, og i framtiden. Arcasa Arkitekter er fagansvarlig for plansaken. Urba assisterer i dette arbeidet og forslag til Planprogram er utarbeidet.
Skøyen
Skøyen Plan

Illustrasjoner og analyser for planskissen.