Prosjekt

Liten enebolig

i Arkitektur
Liten bolig på fin utsikt-tomt. Innenfor småhusplanen i Oslo er det flere utbygde tomter som har plass til enda en liten bolig. Reguleringsplanen er krevende med sine begrensninger, men mulighetene for et nytt hjem finnes her!
Fasade Øst
Plan 1
Plan 2
Plan U
Plan Tak