Prosjekt

M3 City Lab

i Byutvikling
Maridalsveien 3 - M3 - er et kvartal i sentrum av Oslo. Her er det arbeidsplasser for mer enn 150 kunstnere, musikere, arkitekter og kulturprodusenter. M3 er et viktig kreativt knutepunkt i byen, men fellesskapet trues av markedskreftene som utfordrer stedets eksistens. Kan leieprisene holdes nede, vil kommunen selge? URBA er oppmerksom på dette fenomenet. I løpet av en uke i september 2014 gjennomførte URBA M3 City Lab og spurte et mangfold av inviterte gjester - hva er kvalitetene i dette fellesskapet? Hvordan kan byen utnytte disse verdiene og utvikle dem i fremtiden?
City Lab Frokostbord

Etter City Lab M3 og dialog med Oslos byutviklere vedtok bystyret sak 247 den 24.09.2014: Kulturaktører som har tilhold i Maridalsveien 3 og Bydel Grünerløkka involveres aktivt i den videre reguleringsprosessen for kvartalet.

M3 - en forening, ble etablert i desember 2014 og kulturprodusentene har vært i dialog med Eiendom og byfornyelsesetaten siden. Planforslaget ligger nå ute til høring, frist for kommentarer 11. mars 2019. Kulturproduksjon kan ikke sikres med planforslaget alene, leiekostnader er den viktigste faktor for å videreføre kulturproduksjon her, og vi vet ikke hvordan kommunen, som eier byggene, vil løse denne utfordringen, etter at planen godkjennes i 2019.

City Lab 2014 3
City Lab Vegg Med Notat

M3 City Lab er først og fremst en metode for å starte dialog om byutvikling. Aktørene som blir berørt av reguleringsplanen for Maridalsveien 3 var helt ukjente for hverandre. Smart byutvikling må ta utgangspunkt i stedets kvaliteter, verdi og ressurser - vi må se de som er her og i nabolaget - når vi skal utvikle et sted . Byutvikling må ikke bety endring som i utskifting, vi kan og bør vurdere transformasjon når den eksisterende bruken av et sted har så stort potensiale som i Maridalsveien 3. Et viktig sted for kulturproduksjon i Oslo er i ferd med å bli rasert. Vi vil synliggjøre utfordringen i troen på at informerte valg kan gi smartere løsninger. Utgangspunktet for medvirkning med M3 er komplekst, mangfoldig og tildels kaotisk. En undersøkende og inkluderende prosess viser likevel at de resurser vi finner her kan sikres framtidig drift, hvis vi vil.

Galleri ROM vil være et møtested hvor folk utveksler meninger og opplevelser. ROM inviterte URBA til å tilrettelegge for en slik arena hvor man i fellesskap kunne teste grunnlaget for en mer inkluderende byplanlegging. Målet er å kollektivt styrke argumentene for ytterligere offentlige diskusjoner.

M3 City Lab ble detaljert dokumentert i blogg - http://m3citylab.tumblr.com

City Lab Skisse
City Lab 2014 1

Meningsfull endring og transformasjon oppstår gjennom deltagelse i prosess. URBA leder deltagerne gjennom prosessen fra ide til fysisk virkelighet. Denne ferden gir mening når vi vet hvorfor vi søker endring og er enige om målene vi forsøker å oppnå.

God dialog gir god prosess. Ledelse gjennom god dialog er en kunst vi lærer gjennom stadig øvelse. Hver situasjon krever sine egne løsninger. URBA jobber med enkle velprøvde metoder for å oppnå rask læring i fellesskap.

City Lab 2014 2
City Lab 2014