Prosjekt

Medvirkning: Regulering Maridalsveien 3

i Byutvikling Urban agent
Medvirkning er vanskelig, både for kommunen, utbygger og for innbyggerne. Hvis vi ikke får det til, går beboerne glipp av muligheten til å forme byen de bor i. Kommunen og utbyggerne vet ikke hvem de planlegger for. Byutvikling er et felles anliggende, resultatet av innsatsen som skal gjøres blir bedre hvis vi makter å involvere alle som er berørt. Risikoen for å gjøre dårlige valg reduseres. Maktkamp kan unngås. Medvirkning er mer enn et demokratisk anliggende. Byens kompleksitet gjør det vanskelig å planlegge for en sikker framtid. Vi må i stadig større grad forsøke å velge rett for nå og sørge for at vi har rom til å justere kursen mot framtide mens vi går. Gjennom medvirkning kan vi sikre oss tilgang på kunnskap og ressurser som reduserer risikoen for å utvikle noe ingen vil ha.
M3 Kartlegging Skisse