Prosjekt

Mulighetsstudie Næring Stavanger

i Byutvikling Urban agent
Tomten har stort potensiale, nær sentrum, men ikke så nær at folk vil komme hit av seg selv. Vi må gi bygget et program og et innhold som kan utvikles over tid. Tilbudet skal alltid oppfattes som attraktivt og livlig. En analyse av nærområdet viser at flere nybygg i området har de samme utfordringene. Med samlet innsats fra flere eiendomsbesittere kan dette bli en ny spennende del av Stavanger Sentrum.
Løkkegata 9
Løkkegata 6
Løkkegata 12
Løkkegata 13