Prosjekt

Organisasjon: M3 en forening

i Byutvikling Urban agent
M3 en forening - ble stiftet i desember 2014. URBa hadde gjennomført M3 City Lab og et forslag om at reguleringsplanen for Maridalsveien 3 måtte utarbeides i samarbeid med de lokale aktørene på tomten var lagt fram for bystyret. Da forslaget ble vedtatt inviterte Eiendom og byfornyelses-etaten til oppstartsmøte. På initiativ fra URBa stiftet kulturprodusentene i Maridalsveien sin forening. URBa har erfart at de som skal delta i den offentlig debatten om rett til en plass i byen har stor nytte av å organisere seg for å nå fram med sitt budskap. URBa tok derfor initiativ til foreningen, stiftelsesmøte og registrering i Brønnøysund. Anne Wodstrup ledet foreningen det første året. Siden har aktørene i Maridalsveien ledet arbeidet. URBa følger medvirkningsprosessen med råd og kunnskap når det trengs. Vårt mandat er å holde forhandlingene balansert og nyansert, åpne og inkluderende i tråd med foreningens visjon og bystyrets vedtak.
M3 Logo Rød