Prosjekt

Pilot Kulturkart Sagene

i Byutvikling Urban agent
Dette er vår bydel. Sagene bydel er Kulturbydelen. Vi kartlegger alle plasser og steder som egner seg som scene for kulturen. Alt fra små rom i bybildet til store etablerte rom inne skal kartlegges. Til slutt får vi en totaloversikt over de stedene du kan ta i bruk for å møte ditt publikum.
Bydel Oversiktskart