Prosjekt

Torshaug- by for framtiden

i Arkitektur Byutvikling Urban agent
Torshaug er et ganske hemmelig sted på Torshov. Denne store tomten er markert som utviklingsområde i Kommuneplanen for Oslo og representerer et stort potensiale for nærmiljøet. Det planlegges for skole, barnehage, næring og mange boliger her. URBA skal sikre urbane sosiale kvaliteter i utvikling av tomten der lokale verdier, resurser og behov står i fokus. Vi vil teste en alternativ modell for byutvikling. Verdier og kvaliteter skal sikres gjennom sosial bærekraft i en super-lokale urbane hverdag. Målet er å skape et godt nabolag for de som lever her i dag og de som kommer hit i tiden framover.
Kvrt Xvi

I denne delen av Oslo finnes det nesten ingen ledige tomter. Torshaug er omkranset av boligbebyggelse og friområder, den har utsikt til fjorden og Ekebergåsen. Det ligger fredet bebyggelse på tomten og en Vikinggrav. Torshov Transittmottak er nylig tømt, men vi finner tre barnehager her og en mengde studentboliger i det gamle skolebygget. Hva vil vi at dette stedet skal bli i framtiden?

Til Web