Prosjekt

Torshaug- aldersvennlig byutvikling

i Arkitektur Byutvikling Urban agent
Torshaug er et ganske hemmelig sted på Torshov. Denne store tomten er markert som utviklingsområde i Kommuneplanen for Oslo og utbygging representerer et stort potensiale for nærmiljøet. Det planlegges for skole, barnehage, næring og mange boliger her. URBA skal sikre sosial bærekraft i prosjektet. Lokale verdier, resurser og behov står i fokus når vi sikrer kvaliteter for en urban hverdag i dette bomiljøet. Målet er å skape et godt sosialt nabolag for de som lever her i dag og de som kommer hit i tiden framover.
Sa1

I denne delen av Oslo finnes det nesten ingen ledige tomter. Torshaug er omkranset av boligbebyggelse og friområder, den har utsikt til fjorden og Ekebergåsen. Det ligger bevaringsverdig bebyggelse på tomten og en Vikinggrav. Torshov Transittmottak er nylig nedlagt, men vi finner tre barnehager, en spesialskole her og en mengde studentboliger i det gamle skolebygget. Hva vil vi at dette stedet skal bli i framtiden?

Sa2

Vi har utviklet et program for bred medvirkning i utvikling av tomten. Vårt første boligprosjekt heter Torshaug 70+ og vi skal samarbeide med Sagene Eldreråd for å få best mulig forståelse for hvordan eldre ønsker å leve i tett by. Vi har bedt Husbanken om støtte til å utvikle et bredt samarbeid med bydel og kommune, såvel som folk i nærmiljøet.

Hva er urbane kvaliteter for 70+? Hvordan er eldres urbane hverdag og hvordan utvikler vi kvaliteter i fellesskapet som gavner alle og blir gode sosiale møteplasser for 70+.

Sa5
Sa10
Sa6
Sa7
Sa8
Sa9
Sa18