Prosjekt

Pilot VitrinO

i Urban agent
Vi vil bygge en vitrine som gir synlighet til vårt lokale miljø av kulturprodusenter; kunstnere, designere og håndverkere som knapt har råd til en sentral plassering i byen der de bor. Sentral plassering betyr en eksponert og synlig plass i bybildet; men også sentral plassering som i skapere av byens kulturelle identitet.
Urba Vitrin O
Vitrine Cadres Vienne

Piloten vil kople kjedebutikker, storkiosker og meglerkontorer til det lokale bybildet på en måte som kan rettferdiggjøre den sentrale plasseringen de tar i gatebildet - vi vil redde den sosiale verdien i disse lokalene - den urbane vitaliteten som vi engang hadde i disse lokalene på gateplan, i utstillingsvinduene og i hjørnebutikken har gått tapt. VitrinO kan være det første steg på veien til ny vitalitet og bykultur i ditt nærmiljø!