Prosjekt

Radio: Maridalsveien 3 - et kvartal i gjæring

i Byutvikling Urban agent
M3 et kvartal i gjæring er en Radioføljetong i fire deler om kulturprodusenter uten munn og mæle – dette er moderne opplysningsvirksomhet der urbane kvaliteter iscenesettes og illustreres gjennom kulturprodusentenes egne historier. Formålet er å vise at alle bør ha rett til en plass i byen og at kulturprodusentenes virke ikke bare har egenverdi, men også verdi for byen - langt ut over det vi kan se og forstå når vi står i gaten foran Maridalsveien 3 i dag. Byen former oss med sin struktur og kultur. En by uten kunst, musikk og kulturproduksjon er en by uten hjerte. Hvem kan vel leve med det? Konflikten rundt endringene i M3 håndteres ikke i denne føljetongen. Produksjonen vil derimot gi kunnskap - den gir kulturprodusentene munn og mæle - slik at journalister, politikere, eiendomsutviklere og andre vet mer og kanskje uttaler seg annerledes neste gang de snakker om det som finnes bak murene i Maridalsveien 3.
Intro Om M3 Til Radio L A Side 01

Programmet sendes nå på Radio Latin-Amerika FM 105,8 og DAB+ og podcast hos Soundcloud. http://www.radiolatinamerika.no eller https://soundcloud.com/radiolatinamerika

Rlau