Prosjekt

Sandaker ballplass

i Byutvikling Urban agent
Nabolagsdialog: Det er ikke alltid vi vet hva prosjektet skal bli når vi starter. Ofte må vi søke penger til finansiering av prosjektet før vi kan utvikle det. Enkle illustrasjoner som viser potensialet i prosjektet skal vekke interesse og åpne for kreativitet og medvirkning. Sandaker ballplass skal etableres som et samarbeid mellom Sandaker borettslag og Bydelen. URBa kom med kreative innspill og forslag til løsninger for ballplassen. Vi illustrerte ideene for Ballplassen i søknaden som bydelen utarbeidet.
Prosjekt I Farger Side 1
Prosjekt I Farger Side 2

En god søknad sikret finansiering og Ballplassen utvikles nå som et møtested for Nordpolen Skole, Sagene Frivillighets-sentral og beboerne i Sandaker Borettslaget. Samarbeid som dette gir ofte gode resultater selv om det tar litt tid å bevege seg fra ide til endelig resultat. I dag graver og rydder de bort busker og kratt på plassen. Det legges ny infrastruktur og blir det kaldt i vinter får vi lys på skøyteisen. Våren 2018 regner vi med at byggearbeidene er i full gang.

Prosjekt I Farger Side 3
Prosjekt I Farger Side 4