Prosjekt

Senter for relasjon og endring

i Urban agent
Christin og Monica stolte driftere av denne nye arbeidsplassen.
Artikkel Foto
Invitasjon Åpningsfest

Vårt senter

Vi har et profesjonelt miljø med konsulenter, psykologer, gestaltcoacher og gestaltterapeuter, som tilbyr coaching, psykologitjenester, lederstøtte, terapisamtaler, veiledning, gruppeutvikling og gruppeterapi.

Vi er det største private senteret i Oslo som har samlet profesjonelle samtalepartnere med ulike tilnærminger til psykoterapeutiske metoder. Alle som er tilknyttet senteret er selvstenige næringsdrivende, og er kvalitetsikret av sine respektive organisasjoner. Alle må følge de etiske retningslinjer og normer for sitt fag, og alle har tilknyttet klageordninger for klienter. Våre teraputer og psykolger er registrerte.

Bygdøy Alle 21 - byutvikling utfordrer - bygården er arbeidssted for en rekke profesjonelle i frie yrker, hver enkelt har egen kontrakt med gårdeier. En fellesnevner er at alle her jobber med og for mennesker, de trenger relativt store kontor med tette vegger som sikrer privat samtal. I 2021 selger eier gården - den skal bygges om til leiligheter - alle må finne seg et nytt sted å arbeide. Møte med Oslos utleiemarked blir tøft - prisene er høye - de fleste kontorfellesskap leier ut i landskap og alle kontor har glassvegger. Det fins ikke kontor for dette profesjonelle miljøet i Oslo!

Hva gjør vi da?

På tre korte måneder lager Christin Winther Senter for relasjon og endring. Hun er selv leietager i Bygdøy Alle og ser rask at utfordringen med å finne nye lokaler, også er en mulighet til å bygge opp et helt nytt unikt fagmiljø. Det er mange i Bygdøy Alle som trenger nytt arbeidssted. Urba har jobbet sammen med Christin ved flere anledninger - vi er urbane agenter og prosessledere som får ting til å skje når mulighetene byr seg. Sammen gikk vi i forhandlinger med flere utleiere - store tunge eiendomsbesittere som ikke egentlig forsto hva vi var ute etter av kvaliteter: hvem vil ikke ha store private rom til en lav kostnad, men finnes egentlig de i Oslo?

Vi fant huset og etablerte fellesskapet - organiserte gjennomføring i rekordfart. 1.august 2021 åpnet vi dørene!