Prosjekt

Områdesatsing Søndre Åsen

i Byutvikling
Nabolag dialog: URBa har kontorer på Torshov i Oslo. Vi engasjerer oss i det som skjer i nabolaget og samarbeider gjerne med Bydel Sagene om prosjekter i vårt nærmiljø. Her har vi laget et kart som kategoriserer og plasserer alle prosjektene som er gjort i i regi av Sagene Bydel og frivillige i Områdesatsing Søndre Åsen det siste året. Hvert lite og stort prosjekt er samlet for å vise hvordan de til sammen utgjør en stor helhet.
Søndre Åsen Kart A3