Prosjekt

urba-B

i Urban agent
Birøkt i byen
Etikett 2023 J
1000003033

Da korona lukket ned alle muligheter for sosialt samvær skaffet jeg meg 60.000 nye venner på Torshaug! De er litt skumle, men jeg har ikke fått et eneste stikk! Veldig lærerikt - gjennom birøkt får jeg en direkte relasjon til by-naturen rundt der jeg bor, og 61 kg honning! Ikke verst for en nybegynner tenker jeg!

Honningen vi høstet i 2023 var ekstra fin. Bikubene står i en eplehage med 135 gamle epletrær av forskjellig slag. Vi har sett at trærne bærer mer epler etter at biene kom på plass. God pollinering gir god avling. Vi passer på og høster honningen biene har hentet fra epleblomstenes nektar. Eplehonningen fra Torshaug fikk sølv i NM i Honning i 2023. Veldig gøy at en liten produsent kan gjøre seg bemerket i selebert selskap. I 2024 ble det høstet veldig mye eplehonning. Vi ser fram til å teste resultatet i neste NM! https://www.hanen.no/tema/prosjekter-og-priser/nm-i-honning

Nm 2022

Bi-røkt er en økosystemtjeneste. By-naturen har et stort biologisk mangfold. Bier i byen leverer tjenester i forhold til pollinering og frøspredning, matproduksjon, rekreasjon, mental og fysisk helse, stedsidentitet og kulturarv, estetikk, turisme, utdanning og kognitiv utvikling.

Sikring av naturverdier i byutvikling representerer vesentlige verdier for byboeren og samfunnet. Bi-røkt og urba-B lar oss utforske potensialet for medvirkning i prosjekter som styrker vår kunnskap om naturverdiene og hvordan de sikres i byutvikling.

urba-B : bærekraft i utvikling av by-natur

20231013 120454

Vi høster gjerne honningen i august. Da tømmer vi skattekassene for bier, tar med oss honningtavlene inn på lageret, sjekker at vanninnholdet i honningen er lavt, og starter prosessen med å slynge honningen ut av tavlene. Vår slynge tar 4 tavler om gangen. Vi slynger ca 150 tavler, og i 2023 var resultatet 90 kg honning.

Skilt For Bigård

I bigården på Torshaug er vi to birøktere, Marit og Anne. Å være birøkter er en stor glede og kilde til undring over endringer i klima, vær, blomstring og bienes humør og påfunn. En birøkter må også bære mye - en kasse med fulle honningtavler veier 15-20 kg, og når vi har 3-4 kasser i høyden, er det mye som skal flyttes fram og tilbake, og mange tunge løft. Da er det godt å være to, for å bære og for å drøfte hva vi ser i bikuben når en plan for best mulig bo-kvalitet i kuben skal klekkes. Vi har ekstra birøkter drakt å låne bort, hvis du har lyst til å bli med oss en tur i bi-gårde.
Våre bier er snille bier!