Prosjekt

urba-B

i Urban agent
Birøkt i byen
Img 20210824 151138
Img 20210603 095108

Da korona lukket ned alle muligheter for sosialt samvær skaffet jeg meg 60.000 nye venner på Torshaug! De er litt skumle, men jeg har ikke fått et eneste stikk! Veldig lærerikt - gjennom birøkt får jeg en direkte relasjon til by-naturen rundt der jeg bor, og 61 kg honning! Ikke verst for en nybegynner tenker jeg!

Stor takk til Torshov birøkterlag som lot meg låne slyngerommet deres.

Etikett

Bi-røkt er en økosystemtjeneste. By-naturen har et stort biologisk mangfold. Bier i byen leverer tjenester i forhold til pollinering og frøspredning, matproduksjon, rekreasjon, mental og fysisk helse, stedsidentitet og kulturarv, estetikk, turisme, utdanning og kognitiv utvikling.

Sikring av naturverdier i byutvikling representerer vesentlige verdier for byboeren og samfunnet. Bi-røkt og urba-B lar oss utforske potensialet for medvirkning i prosjekter som styrker vår kunnskap om naturverdiene og hvordan de sikres i byutvikling.

urba-B : bærekraft i utvikling av by-natur