Prosjekt

Utstilling ArkSelfi

i Urban agent
Arkitektens selvbilde - hvordan presenterer vi egentlig oss selv, vi arkitekter? 55 arkitekter hadde svart på en invitasjon til å delta i et parallell-prosjekt i Stavanger. Svaret var levert på et enkelt A4 ark. Med denne begrensningen må arkitekten begrense hva de vil formidle om seg selv - hva velger de å si? Vi fikk tilgang til hele materialet og tenkte at denne muligheten kunne vi ikke la gå fra oss. Galleri rom hadde ledig lokaler i en uke - og de syntes ideen var god - vi produserte Ark Selfi og kollegene våre kom i hopetall for å se! De kunne lese de andres søknader og studere vår grafiske framstilling av hvordan en arkitekt velger å presentere seg for en potensiell oppdragsgivere.
Dsc2089 Ark Selfie
Arkselfi
Arkselfi
Dsc2118 Ark Selfie
Kartlegge