Prosjekt

Utviklingsteam Bydel Sagene

i Urban agent
Vi er beboere og næringsdrivende i Sagene Bydel. Bydelsadministrasjonen samarbeider gjerne med folk i bydelen for å gjøre tjenestetilbudet bedre for alle. Det er derfor en stor glede for oss å delta i bydelens Områdesatsing for Søndre Åsen og være aktiv i Utviklingsteamet som ivaretar strategiske planer for dette arbeidet.
Søndre Åsen Kart A2