Prosjekt

X-gen

i Urban agent
prosessledelse for og med mennesker i byen - - - - - se mer på x-gen.no
Logo 1

Det er i møter mellom mennesker vi finner nyskapende og kreative løsninger på komplekse urbane oppgaver.

X-gen skreddersyr derfor prosesser som sikrer samarbeid og medvirkning for sosial og økonomisk bærekraft i ditt prosjekt.

URBAN PROSESSLEDELSE

X-gen er prosessledelse for byutvikling som skaper gode bymiljø for alle. Sammen skaper vi nabolag du får tilhørighet til; steder for arbeid, lek og hverdagsliv der byfolk opplever å være en ressurs.

Vi leder endringsprosesser som skaper sosiale verdier.